Obchodní podmínky • Planet Express

Základní ustanovení

 • Planet Express je registrovaná společnost. Veškerá práva a obchodní známky vyhrazena.
 • Ochranné známky Planet Express nemohou být použity s žádnými službami či produkty, než které Planet Express poskytuje.
 • Veškerá grafika a software jsou majetkem Planet Express.
 • Planet Express si vyhrazuje možnost neposkytnutí služby.
 • Informace o cenách, které poskytujeme, slouží pouze našich zákazníkům. Vyhrazujeme si možnost zablokování účtu v případě, že ceny budou využívány naší konkurencí.
 • Prevence podvodů je naši prioritou. Vždy poskytujeme ochranu obchodníkům a našim zákazníkům. Jakýkoliv náznak podvodného jednání (placení kradenými kartami apod.) bude nahlášen příslušným úřadům. Pokud se domníváte, že jste obětí podvodného jednání, neváhejte nás kontaktovat.
 • Všichni naši zákazníci souhlasí s tím, že se budou vyvarovat využívání našich služeb za účelem páchání trestné činnosti

Zákaznické podmínky

 • Musí použít pravé jméno, adresu, platební a právní údaje.
 • Musí být starší 18 let.
 • Nesmí využívat naši službu pro žádné nelegální aktivity podle práva v USA a země, odkud zákazník službu využívá.
 • Veškeré platby musí být ze zákazníkova účtu.
 • Využívání cizích účtu pro platby není dovoleno.
 • Doba uložení zdarma činí 45 dní u Premium, a 10 dní u Free plan.
 • Jakmile vyprší doba uložení balíku, bude balík uložen po dalších 180 dní. Pokud balík nebude odeslán po uplynutí této lhůty, bude permanentně odstraněn ze zákaznického účtu.
 • Veškeré balíky, u kterých dojde k vyčerpání uložení zdarma a kreditu na placení skladování, mohou být prostřednictvím veřejné nebo neveřejné aukce vydraženy pro pokrytí nákladů na skladování.
 • Veškeré balíky jsou odesílány metodami, které jsou k dispozici v naší kalkulačce. Není dovoleno využívání vlastních poštovních štítků.
 • Veškeré balíky zaslané mimo USA musí splňovat podmínky exportu společnosti, která doručení balíku spravuje + celního úřadu USA. Pokud předmět, který se zákazník snaží zaslat, nesplňuje podmínky, vyhrazujeme si právo zásilku neodeslat.
 • Vrácení peněz za Premium Plan je možné v poměrné výši, kolik zbývá do expirace plánu.
 • Vyhrazujeme si právo pozastavit účet, u kterého je podezření na podvodné aktivity (placení na internetu kradenou kartou apod.) Veškeré protiprávní aktivity budou nahlášeny příslušným úřadům v USA.
 • Při vrácení peněz z vašeho účtu může být účtován 4% poplatek.

Podmínky importu a exportu

 • Veškeré exportované anebo importované zboží musí splňovat podmínky US Department of Commerce, US Department of Homeland Security a US Custom Border Protection
 • Veškeré exportované anebo importované zboží musí splňovat podmínky přepravních společností. Pokud zboží podmínky nesplňuje, nejsme schopni balík odeslat.
 • Jakékoliv ilegální zboží (drogy apod.) bude nahlášeno příslušným úřadům.
 • Planet Express nezodpovídá za jakékoliv náklady spojené se clem či daněmi, které vzniknou při zasílání do země adresáta. Všechny balíky jsou zasílány s nezaplaceným clem (Delivery Duty Unpaid).
 • Všechny balíky jsou podrobeny kontrole před vývozem/odesláním, kvůli požadavkům přepravců a US Custom Border Protection.
 • Veškeré zboží s hodnotou více jak $2500 je nutné opatřit dokumentem Electronic Export Information. Tyto zásilky je možné zaslat pouze společnostmi Fedex a DHL. Za poplatek $40 jsme schopni vyřídit veškerou dokumentaci. Pro více informací kontaktujte naši podporu.
 • Uváděná doba doručení není garantována. Termíny doručení jsou na základě největších zemí v daném regionu a mohou se lišit.

Zakázané předměty

Níže naleznete předměty, u kterých nemůžeme poskytnout naše služby. Zásilky, které budou tyto předměty obsahovat, nemohou být zpracovány.

 • hořlaviny
 • tlakové lahve vč. sprejů
 • nebezpečné látky – chemikálie
 • zbraně a munice
 • zemědělské produkty
 • peníze (vč. mincí)
 • drogy
 • pornografie, erotické pomůcky
 • samostatné baterie (ty mohou být zaslány pouze v rámci USA)
 • parfémy a tabák – vyžadují zvláštní dokumenty, pro jejich získání kontaktujte prosím naši podporu

Embargované země

Níže naleznete země, kam nemůžeme balíky přeposílat.

 • KLDR
 • Írán
 • Kuba
 • Myanmar
 • Sýrie
 • Sůdán
 • Krym

Tento list je průběžně aktualizován tak, aby splňoval požadavky US Department of Homeland Security, US Custom Border Protection a OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Osobní údaje

 • Veškeré osobní údaje vč. jmen, telefonních čísel, emailových adres a poštovních adres, které jsou sdíleny s Planet Express, nebudou poskytnuty třetím stranám.
 • Planet Express tyto údaje poskytuje pouze přepravním společnostem.
 • Veškeré údaje o zákaznících jsou na zabezpečených serverech a jsou zabezpečeny.
 • Planet Express neukládá žádná čísla kreditních a platebních karet.
 • Jakékoliv sdílení nebo prodej vašeho účtu, případně účtu jiného zákazníka Planet Express, je zakázán. Osoba, která toto nařízení poruší, bude suspendována a nebude moci využívat našich služeb.
 • Zpráva o námi ukládaných datech o zákaznících (jména, adresy, emailové adresy, telefonní čísla) může být zaslána na základě zákazníkovy žádosti.
 • Zákazníci Planet Express mohou požádat o kompletní vymazání účtu včetně všech uložených dat.

Pojištění

 • Pojistná částka balíků je brána dle celní deklarace, kterou zákazník vyplňuje. Faktura od prodeje je vyžadována v případě, že dojde k pojistné události. Faktura od prodejce je vyžadována pro všechny požadavky na vyplacení náhrad a reklamace (ztráta balíku během přepravy, ztráta balíku ve skladu, poškození nebo ztráta předmětů z balíku).
 • Pouze v případě ztráty či nedoručení balíčku bude vrácena celá sazba poštovného. Pokud dojde k poškození zboží, může být vrácena část poštovného.
 • Pojištění není možné aplikovat na zásilky, které obsahují hodnotné předměty jako šperky, drahokamy a jiné cennosti.
 • Uváděná doba doručení není garantována. Jedná se pouze o průměrnou dobu doručení, která se může lišit.

Pro „balíky, které nebyly vloženy na Váš účet“

 • Pokud balík není vložen do 2 pracovních dnů od doručení do vašeho účtu, vyplňte stížnost přes zákaznický účet.
 • Stížnost musí být vyplněna do 10 dnů od doručení zásilky.

Pro „ztracené či poškozené balíky při přepravě“

FedEx

 • Stížnost může být podána 10 dnů od odeslání balíku.
 • Vyřízení pojistné události trvá 30-60 dnů od podání stížnosti.

DHL

 • Stížnost může být podána 10 dnů od odeslání balíku.
 • Vyřízení pojistné události trvá 30-60 dnů od podání stížnosti.

USPS

 • Stížnost může být podána 30 dnů od odeslání balíku.
 • Vyřízení pojistné události trvá 30-60 dnů od podání stížnosti.

Planet Mail

 • Stížnost může být podána 30 dnů od odeslání balíku.
 • Vyřízení pojistné události trvá 30-60 dnů od podání stížnosti.